Palvelut

Polulla Coaching tarjoaa työnohjausta, valmennusta, koulutusta, kursseja, sovittelua ja verkostopalaverien fasilitointia yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille.

Polku jalostaa kulkijaansa .
– D. Soback –

Työnohjaus

Työnohjaus on yksilön tai ryhmän perustehtävästä lähtevää, tutkivaa ja kehittävää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. Polulla työnohjaus on parhaimmillaan myös kokemuksellisen...

Lue lisää

Valmennus & Työpajat

Polulla Coaching valmennukset ja työpajat ovat yksilöllisiä tai ryhmän valmennusprosesseja jotka syventävät itsen ja toisten tuntemusta ja auttavat tunnistamaan omaa osaamista, selkeyttävät ajattelua ja suuntaa, auttavat saavuttamaan tavoitteita ja konkretisoimaan toimintasuunnitelman, antavat hyvät eväät yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, tarjoavat toimivia välineitä voimavarojen...

Lue lisää

Koulutus ja kurssit

Polulta löydät käytännönläheistä koulutusta yksilöille, ryhmille, yhteisöille ja valmentavaan johtamiseen. Polulla Coaching koulutukset ovat vuorovaikutteisia. Onnistunut koulutuspäivä on parhaimmillaan myös hauska. Kokonaisuudet on mahdollista toteuttaa aiheesta riippuen tunnin alustuksesta kokopäivän koulutuksiin tai pidempinä prosesseina.   Polulla Coaching kouluttaa työyhteisössäsi tai...

Lue lisää

Työyhteisösovittelu

Sovittelu tarjoaa ratkaisukeskeisen mahdollisuuden ristiriitojen selvittämiseen. Sovittelussa toimin puolueettomana ulkopuolisena fasilitaattorina, tavoitteenani auttaa riidan osapuolia löytämään osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Pidän huolen siitä,...

Lue lisää

Verkostopalaverit

Selkeyttävät palaverityöpajat vuoropuhelun keinoin. Tulevaisuudenmuistelu- ja Hykä-palaverit sovelluksineen tarjoavat toimivia työskentelymalleja kun yhteistyöhön kaivataan lisää selkeyttä ja suunnitelmallisuutta. Työtapa mahdollistaa...

Lue lisää