MINDFULNESS TYÖSSÄ – 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma

Mindfulness työssä – 8 askelta hyvään työhön™ –valmennusohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla osallistujat saavat avaimet mm. oman itsen ja muiden kannustavaan kohtaamiseen, tietoiseen työtapaan ja työtehtävien priorisointiin, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Osallistujat saavat ohjelmaan sisältyvät harjoitteet myös kuunneltavina ja ladattavina äänitteinä.
8 ASKELTA -ILTAKURSSI 1 . askel

Ohjelmaan sisältyy lyhyt alku- ja loppukartoitus, joka mittaa mindfulnesstaitoja, työn tekemisen laatua sekä ohjelman vaikuttavuutta. Alkukartoitus on laadittu siten, että se johdattaa jo ennen valmennuksen alkua pohtimaan mindfulnessteemoihin liittyviä asioita ja antaa kuvan ohjelman aikana harjoiteltavista asioista.


Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM -valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten (ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta 1 ½ tunnin mittaisesta osasta. Ohjelman vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun valmennukset toteutetaan noin viikon välein.

8 ASKELTA -ILTAKURSSI 1 . askel (2)
Valmennus on mahdollista toteuttaa myös tilaajan valitsemin teemoin esim. osana työyhteisön kehittämispäivää.

Kysy lisää, pyydä tarjous!

Palaa palvelut-välilehdelle