Reiss Motivaatioprofiili® (RMP)

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) kartoittaa ihmisen perimmäiset tarpeet, motivaatiot ja arvot

Tieteellinen, moderni, yksilöllinen ja validoitu Steven Reissin kehittämä Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) tuo esiin ihmisen yksilöllisen motiivi- ja perustarverakenteen ja ydinarvoihin perustuvan tärkeysjärjestyksen.

Reissin mukaan elämän perusmotiivit kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät eli motiivit ohjaavat sitä, millaisia tarpeita meillä on ja mitä arvostamme. Ilman perimmäisten tarpeidemme tyydyttämistä emme koe olevamme onnellisia. Mitä tietoisempia olemme omista ja vaikkapa tiimikavereidemme motivaation lähteistä, sitä paremmin meidän on mahdollista tehdä työ- ja muusta elämästämme täysipainoista, innostavaa, tuloksellista ja merkityksellistä.

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) perustuu laajoihin empiirisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin siitä, mikä ihmisiä motivoi. Reiss löysi 16 elämän perustarvetta, jotka ovat kaikille ihmisille tärkeitä, mutta joita jokainen meistä priorisoi eri tavoin. Erilaiset intensiteetit ja motiiviyhdistelmät tekevät jokaisen ihmisen motivaatioprofiilista yksilöllisen kuin sormenjälki. Oman, tiimin tai organisaation motivaatioprofiilin tunteminen auttaa käyttämään sitä monipuolisesti tehokkaana ja oivalluttavana työkaluna.

Reiss Motivaatioprofiili® on hyödyllinen henkilökohtaisen itsetuntemuksen ja motivaatioymmärryksen lisäksi missä tahansa ryhmässä. Työelämässä johtamisessa ja johtamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, stressin ennaltaehkäisyssä, tiimien kehittämisessä, suorituksen parantamisessa, muutosten hallinnassa ja sitä käytetään tuloksellisesti myös urheiluvalmennuksessa.

Lyhyt diaesitys RPM:n 16 perustarpeesta löytyy täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=2w9E-SHhyFE

Ota yhteyttä, kysy lisää!
Palvelut