RMP tiimiprofiili

  • Kun haluat kysyä, kuulla lisää tai tilata RMP profiilit tiimille ota yhteyttä [email protected] tai p. 040 5064724.
  • Lähetän jokaiselle tiimin jäsenelle sähköpostitse linkin kyselyyn. Testi tehdään itsearviona vastaamalla 128 väittämään ja sen tekeminen kestää n. 20 minuuttia.
  • Tämän jälkeen on mahdollista, että
    1) käymme ensin henkilökohtaiset purkukeskustelut (60 min.) kunkin tiiminjäsenen kanssa kasvotusten tai verkkoyhteyksin jonka jälkeen tutkimme yhteisessä työpajassa yksilöllisten motivaatioprofiilien yhdistelmänä syntynyttä tiimiprofiilia. Tiimiprofiili tunnistaa tiimin vahvuudet, tiimin suhtautumisen muutoksiin sekä asiat jotka edistävät tai hidastavat tiimin perustehtävän toteutumista. Tiimiprofiili auttaa löytämään konkreettisia keinoja toimivan ja tuloksellisen tiimityön edistämiseksi.
    2) tai puramme työpajassa yksilölliset motivaatioprofiilit yleistasolla ennen tiiimiprofiilin läpikäyntiä.

Kukin osallistuja saa myös raportin (40–50 sivua) yksilöllisestä motivaatioprofiilistaan sähköisesti, sekä alustan, jonka kautta voi ladata ja halutessaan jakaa omia tuloksiaan. Ryhmäprofiili on mahdollista ladata ja tallentaa matriisina.

RMP tiimiprofiili tuo myös laadukkaan lisän työnohjaus- ja valmennusprosesseihin.

Tiimiprofiilin hintaan vaikuttaa tiimin koko, valittu purkutapa (henkilökohtaiset
purkukeskustelut tai yksilöprofiilien yleistasoinen purku) ja sen yhdistäminen työnohjaus- tai
valmennuskokonaisuuteen.

Ota yhteyttä, kysy lisää!
Palvelut