Verkostopalaverit

iStock_000003661649SmallSelkeyttävät palaverityöpajat vuoropuhelun keinoin.

Tulevaisuudenmuistelu- ja Hykä-palaverit sovelluksineen tarjoavat toimivia työskentelymalleja kun yhteistyöhön kaivataan lisää selkeyttä ja suunnitelmallisuutta. Työtapa mahdollistaa toivon ja toimintamahdollisuuksien löytymisen ristiriitaisissakin tilanteissa.

Näissä ratkaisu- ja voimavarakeskeisissä menetelmissä huolet ja ongelmat toimivat konkreettisena käyttövoimana kun etsitään toimivia käytäntöjä. Työtapa tuo  jo olemassa olevat hyvät toimintamallit, hiljaisen tiedon ja osaamisen näkyväksi. Myös poikkeuksien ja yllätyksien voimaa käytetään hyväksi kun etsitään keinoja toivotun tilanteen saavuttamiseksi.

Tulevaisuudenmuistelu ja Hykä- palaverit osallistavat jokaisen asianosaisen ja mahdollistavat aidon kuulluksi tulemisen kaikkien osalta. Työtapa lisää yhteistä ymmärrystä ja työn tuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma seuraavista askeleista kohti tavoitetta.

Työyhteisöjen ja erilaisten verkostojen lisäksi menetelmät sopivat esim. koululuokan yhteishengen ja pelisääntöjen luomiseen, tai kun etsitään keinoja huolta aiheuttavan asian vähentämiseksi.

Ota yhteyttä, kysy lisää!

Palaa palvelut-välilehdelle