Yleinen

Blogikirjoitukset kategoriassa: Yleinen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

18.6.2018

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Polulla Coachingin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Polulla Coaching Tehdaskatu 6 24100 Salo
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Päivi Hoikkala
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus
- sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kategoria: ,
Avainsanat: ,

POTKETTA elämään!

24.10.2017
guy-926174_1280

Joskus elämä takkuaa.

Toiveet, tavoitteet tai päämäärät tuntuvat kaukaisilta, epämääräisiltä tai luoksepääsemättömiltä. Erityisesti silloin kannattaa tarkistaa suunta, vaihtaa suuret loikat pienempiin askeliin ja löytää tekoihin positiivinen POTKE!

Vastaa ensin kysymykseen (kirjoita vastauksesi ylös):

Mitä haluat tehdä tai saavuttaa?

Kulje sitten seuraavat askeleet:

P
Positiivinen
Tarkista, että tavoitteesi on muotoiltu Positiivisesti. 
Positiivinen määrittely toimii. Vertaa esim: Minun on pakko saada kiire poikki” tai
”Haluan tasapainoisemman arjen”.

O
Omasta toiminnasta kiinni
Tarkista, että tavoitteen saavuttaminen on kiinni omasta toiminnastasi.
Mitä sinä voit tehdä,  jotta kuljet sitä kohti mitä haluat? Kuka voi olla apunasi? Keneltä saat tukea?
T
T
äsmällinen
Täsmennä tavoitteesi. Mitä teet? Milloin? Missä? Kenen kanssa?
Mitkä ovat ensimmäiset askeleet? Mitä seuraavaksi?
K
Konkreettinen
Mistä tiedät, että tavoite on saavutettu? Näe kuule ja tunne tavoitteesi toteutuneena.

Miltä silloin tuntuu, näyttää, kuulostaa?
E
Ekologinen
Tarkista vielä, että se mitä tavoittelet saa aikaan jotakin merkityksellistä hyvää sinulle ja muille.
 mitä haluat tehdä?
Myönteinen asenne, jota positiivisuudeksikin kutsutaan, on mahdollisuuksien etsimistä ja löytämistä.
Positiivisuudessa on toivon näkökulma. Se toteutuu tekoina!
Kategoria: ,
Avainsanat: , , , , ,

MIELITREENI™ -suorittamisvapaa vyöhyke!

29.5.2017

Toukokuun Mielitreeni™ energisoi ja oivallutti!

Tässä osallistujien palautteita kurssilta jonka kruunasi upea ympäristö, Pensionat Mathildedal ja Teijon kansallispuisto:

 • Asioiden helppous yllätti!
 • Parasta olivat käytännön harjoitukset.
 • Kiva ryhmä!
 • Kiva, että mukana oli myös omaan itseen sukeltamista.
 • Pidin paljon kuuntelusta, vuorovaikutuksesta, keskusteluista, itseni ohjauksesta, paikasta, seurasta, retkistä ja materiaalista.
 • Käsitys itsestä sai vahvistusta.
 • Ihailen tapaasi kohdata ihmiset ja sitä haluan oppia!
 • Kiitos monipuolisesta kurssista!
 • Oli mukava varata aikaa vain omalle itselleen!

  Lisää Mielitreeni™stä

  kalliolla

Kategoria: ,
Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , ,