Työnohjaus

Työnohjausta 2 (1)Työnohjaus on yksilön tai ryhmän perustehtävästä lähtevää, tutkivaa ja kehittävää vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. Polulla työnohjaus on parhaimmillaan myös kokemuksellisen oppimisen prosessi.

Työnohjaus edistää ammatillista kasvua ja yhteistyötaitoja. Se mahdollistaa uudet näkökulmat, oivallukset ja ratkaisujen löytämisen haastavissa tilanteissa. Työnohjaus selkeyttää perustehtävää ja on toimiva työn kehittämisen väline.

Työnohjausprosessissa toimin aktiivisena rinnalla kulkijana. Tehtäväni on keskustellen, kysymyksin ja harjoituksin auttaa yksilöä tai ryhmää tutkimaan ja jäsentämään työhön, työyhteisöön ja työn moniin rooleihin liittyviä ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Työnohjaajana tuen ohjattavaa ja ryhmää löytämään suuntansa ja konkreettiset ratkaisut kun niitä tarvitaan. Työnohjauksessa ohjattavien itsetuntemus kasvaa ja ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa entistä syvemmin. Erilaisten näkökulmien ymmärtäminen, yhteistyö ja vuorovaikutus niin itsen kuin muidenkin kanssa syvenee.

Työnohjaus3 (1)Työnohjaus on luottamuksellista, määräaikaista, säännöllisesti toteutettavaa ja tavoitteellista yhteistyötä. Se perustuu ohjattavan tai ryhmän tarpeisiin ja toiveisiin ja yhdessä tehtävään kirjalliseen sopimukseen.

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti puolentoista tunnin tapaamisina muutaman viikon välein POLULLA Coachingin toimitiloissa (Tehdaskatu 6, Hub Salo), tai työyhteisön omissa tiloissa.  Verkkoyhteys tarjoaa mahdollisuuden työnohjaukseen myös etänä mistä päin maailmaa tahansa.

Palaa palvelut-välilehdelle