Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) Motivaatiokartta

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) kartoittaa ihmisen perimmäiset tarpeet, motivaatiot ja arvot

Tieteellinen, moderni, yksilöllinen ja validoitu Steven Reissin kehittämä Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) tuo esiin ihmisen yksilöllisen motiivi- ja perustarverakenteen ja ydinarvoihin perustuvan tärkeysjärjestyksen. Polulla Coachingin palveluissa puhumme usein motivaatiokartasta, jonka avulla on entistä selkeämpää suunnistaa työ- ja muussa elämässä.

Elämän perusmotiivit kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä motiivit määrittävät sen mikä on meille yksilöllisesti tärkeää ja mitä arvostamme. Kun nämä perustarpeet täyttyvät elämässämme, voimme kokea tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Mitä tietoisempia olemme omista ja vaikkapa tiimikavereidemme motivaation lähteistä, sitä paremmin meidän on mahdollista tehdä työ- ja muusta elämästämme täysipainoista, innostavaa, tuloksellista ja merkityksellistä.

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) perustuu laajoihin empiirisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin siitä, mikä ihmisiä motivoi. Reiss löysi 16 elämän perustarvetta, jotka ovat kaikille ihmisille tärkeitä, mutta joita jokainen meistä priorisoi eri tavoin. Erilaiset intensiteetit ja motiiviyhdistelmät tekevät jokaisen ihmisen motivaatioprofiilista yksilöllisen kuin sormenjälki. Oman, tiimin tai organisaation motivaatioprofiilin tunteminen auttaa käyttämään sitä monipuolisesti tehokkaana ja oivalluttavana työkaluna.

Reiss Motivaatioprofiili® on hyödyllinen henkilökohtaisen itsetuntemuksen ja motivaatioymmärryksen lisäksi missä tahansa ryhmässä. Työelämässä johtamisessa ja johtamisen kehittämisessä, rekrytoinnissa, stressin ennaltaehkäisyssä, tiimien kehittämisessä, suorituksen parantamisessa, muutostilanteissa ja mm. urheiluvalmennuksessa.

Lue lisää :
Yksilöprofiili
Tiimiprofiili

Lyhyt diaesitys RPM:n 16 perustarpeesta löytyy täältä:
https://www.youtube.com/watch?v=2w9E-SHhyFE

Ota yhteyttä, kysy lisää!
Palvelut