vuorovaikutus

Blogikirjoitukset avainsanalla: vuorovaikutus

”RMPn kautta oman elämän ymmärrys lisääntyi kokonaisvaltaisesti”

5.10.2022

Koordinattori Salla Seppälän kokemuksia Reiss Motivaatioprofiili®n vaikuttavuudesta

Pääsin tutustumaan yksilölliseen RMP-motivaatioprofiiliini ja sen hyödyntämiseen osana työnohjausta Polulla Coachingin Päivin kanssa. Olin tullut työnohjaukseen saadakseni välineitä erityisesti työssäjaksamiseen, oman työn ja ajankäytön organisointiin sekä tukea tiiminvetämiseen. Taustalla oli uusi organisaatio pääosin uusine työkavereineen sekä vielä hiukan hahmottumaton työnkuva. Muutos ja paineet olivat (ja ovat edelleen) käsin kosketeltavia.

Opin prosessissa itsestäni todella paljon

Vastasin RMP-kyselyyn verkossa jonka jälkeen kävimme tuloksia Päivin kanssa läpi, sain lisätehtäviä ja palasimme tuloksiin monta kertaa työnohjauksen aikana. Erityisen avartavaa, itsetuntemusta  ja -ymmärrystä lisäävää oli käsitellä vaikeilta tuntuvia asioita ja tilanteita yksilöllisten motiivieni ja perustarpeideni näkökulmista käsin.

Opin prosessissa itsestäni todella paljon. Miksi tietyt asiat ovat minulle helppoja ja muille välttämättä eivät. Miksi tietyt asiat vetävät minua puoleensa ja pidän niiden tekemisestä, miksi tietyt taas tuntuvat hankalilta. Opin kaoottisessa työtilanteessa pitämään huolta ajankäytöstä ja vapauttamaan edes vähän aikaa minua motivoiville asioille. Ymmärsin, että ne asiat, joissa monta vahvaa motiivia yhdistyivät, vaikuttavat merkittävästi työ- ja muun elämäni tasapainoon ja näiden tarpeiden ja motiivien toistuvasta toteutumisesta on tärkeää huolehtia. Prosessin kautta oman elämän ymmärrys lisääntyi kokonaisvaltaisesti.

Energiaa vapautuu olennaiseen

RMP on avartanut omaa ajattelua ja ymmärrystä siitä miksi jotkin motiiveistani aiheuttavat välillä sisäistä ja toiminnallista ristiriitaa ja negatiivisia tuntemuksia työelämässä. Ymmärrän nyt paremmin ristiriitaisilta tuntuvien tilanteiden juurisyitä ja energiaa vapautuu oleelliseen.  Samalla olen pystynyt tunnistamaan ja lieventämään ajatuksia, että olisin jotenkin huono tai vääränlainen. Esimerkiksi vahva idealismin motiivini joutuu päivittäin ristiriitaan käytännön ja paineisen työtilanteen kanssa. Silloin on tärkeää muistuttaa itselleni, miksi teen juuri tätä työtä ja mikä siinä on sellaista, joka vie tätä yhteiskuntaa ihanteitani kohti.

Tiiminvetäjänä ymmärrän nyt myös muita entistä paremmin

Motivaatioprofiili on tuonut todella paljon ymmärrystä omille tunteille ja toiminnalle; miksi tunnen ja toimin näin. Tämän lisäksi iso anti on tiiminvetäjänä ollut ymmärtää muiden ihmisten reaktioita erityisesti muutostilanteessa, jossa tunteet ovat välillä todella voimakkaita. Minulle on ollut vaikeata ymmärtää esimerkiksi korkean järjestyksentarpeen omaavia ihmisiä tai heidän reaktioitaan uusien asioiden edessä. Motivaatioprofiilin kautta ymmärrys muiden ihmisten tarpeista on huomattavasti lisääntynyt. Samalla on vahvistunut toive; Kunpa kaikki pääsisivät osallistumaan vastaavaan prosessiin.

Salla Seppälä
Koordinaattori

Salon kaupunki
Salon työllisyyden kuntakokeilu 2021-2023

Meidät on tehty perustareistamme. Nämä perustarpeet eli arvopohjaiset motiivimme määrittävät elämäämme ja antavat meille merkityksen ja tarkoituksen. Näistä motiiveistamme rakentuvat myös vahvuutemme.

Jokaisella meistä on 16 perustarvetta, joiden tärkeysjärjestys ja voimakkuus ovat yksilöllisiä. Tätä yksilöllistä 16 perustarpeen järjestystä ja intensiteettiä kutsutaan “Reiss Motivaatioprofiiliksi” , lyhyesti RMP. Se kertoo ihmisen persoonallisuuspiirteistä ja ydinarvoista ja vastaa kysymykseen Miksi?

Motivaatioprofiilin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Yksityishenkilöt saavat siitä tukea esimerkiksi oman elämän valintatilanteisiin, urasuunnitteluun, hyvinvoinnin ja tasapainon lisäämiseen, motivoitumiseen ja innostumiseen, parisuhde- tai perhedynamiikan kehittämiseen.

Työelämässä, valmennustoiminnassa sekä koulumaailmassa motivaatioprofiilia käytetään mm. esimiestyössä ja johtamisessa, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin. 
Tarpeesta riippuen Polulla Coaching RMP Motivaatiovalmentajana voin rakentaa niin yksilö-, pari-, tiimi- kuin organisaatioprofiileja.

Lue lisää täältä
Linkki Suomen Motivaatiotalon sivuille

Kategoria: , , , ,
Avainsanat: , , , , , , , ,

VIESTINTÄVALMENNUSTA ihminen edellä

20.10.2016

Vuosi sitten istuimme Joy&Orderin Lauran ja Ajatusvoimala Aikatran Terhin kanssa saman pöydän ääreen suunnittelemaan työyhteisöviestintään liittyvää valmennuskokonaisuutta. Olimme luomassa uutta. Ideoita, visioita, kysymyksiä ja vastauksia palloteltiin huolella. Suunnittelutyön ja viime kevään erinomaisen pilotointiyhteistyön tuloksena (arvostava kiitos teille HAMKin huippuporukka!) Viestintäairut-valmennus on nyt tarjolla kolmena erilaisena kokonaisuutena.

 

13235310_10153584437864327_462938040253693115_o

Viestintä- ja vuorovaikutuspeilejä moneen suuntaan

Jo suunnitteluvaiheessa olimme myös toisillemme tarpeellisia peilejä. Olemme omien alojemme asiantuntijoita, meillä oli joitakin aiempia yhteistyökokemuksia ja meitä yhdistää Hub Salo-yhteisö. Työskentelemme kuitenkin kukin tahoillamme, emmekä tunteneet vuosi sitten kovin hyvin toistemme työ- ja toimintatapoja saati toisiamme työroolien ulkopuolelta. Yhteistyömme voi siten nähdä miniversiona mistä tahansa vuorovaikutusta ja viestintää kehittävästä yhteisöstä.
Jokainen keskustelumme, jokainen viesti sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa, kasvokkain pitämämme palaverit ja konkreettinen pilotointityö antoivat meille tuotekehittelyn lisäksi palautetta toistemme tavasta ajatella, tuntea ja toimia. Ja siten vihjeitä siitä miten meidän on hyvä edetä että homma toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Ei tarvitse osata kaikkea

Digiviestinnän terminologian ja kanavien keskellä koin usein olevani oudoilla poluilla. Hyvä niin, sillä uskon monen viestintäairutvalmennukseen tulevan kokevan jotakin samankaltaista. Oli hyvä tiedostaa tunteensa ja tulkintansa ja muistaa oma ja muiden potentiaali. Onneksi kenenkään meistä ei tarvitse osata kaikkea. Tietojen  ja taitojen yhdistäminen taas on enemmän kuin osiensa summa. Ja kun kehitys kehittyy kiihtyvällä tahdilla olemme joka tapauksessa oppimassa uutta koko ajan.

 

hyva%cc%88-molemmilla-silmilla%cc%88 

 

Psykologista pääomaa ja työhyvinvointia

Viestintäairutvalmennus lisää valmennettavien itse- ja ihmistuntemusta, avointa ja aloitteellista vuorovaikutusta ja aktiivista vapautta viestijöinä.

Viestintäairutvalmennus auttaa

  • yrityksiä ja yhteisöjä luomaan osallistavaa ja avointa viestintäkulttuuria.
  • yksittäistä työntekijää asemasta tai työtehtävästä riippumatta löytämään omat viestintävahvuutensa ja ymmärtämään  paremmin myös muiden tapaa viestiä ja vuorovaikuttaa.
  • innostaa osallistumaan entistä aktiivisemmin sekä yhteisön sisäiseen, että ulkoiseen viestintään tässä vauhdilla muuttuvassa monikanavaisessa maailmassa.

Parhaimmillaan Viestintäairut-valmennus antaa välineitä yhteisöä rikastavien tarinoiden aukikirjoittamiseen. Se luo tilaa entistä sallivampaan viestintään, vuorovaikutukseen ja monien totuuksien arvostavaan ja uutta luovaan läsnäoloon.

Tällä kaikella on suora yhteys työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja tulokseen. Tässä olen ilolla mukana.

 

otteita-lauri-ja%cc%88rvilehdon-kirjasta-monenkirjavia-kuvitelmia

 

 

Kategoria: , ,
Avainsanat: , , , , , , ,

SYDÄN KUPLII – onni olla osa jotain suurempaa

6.7.2015

Eräs tuoreimmista ryhmistä joihin saan kuulua on Letician aikuiskuoro. Kuoro on ollut koossa vasta pari vuotta ja avoimeen yhteisöön (ei pääsykoetta) on pikkuhiljaa tullut mukaan uusia jäseniä. Oli riemukasta aloittaa kesäloma kuoron ensimmäisillä kesäkekkereillä Lehtolassa. Piha ja jurtta täyttyivät iloisista ihmisistä. Tarjoilut hoituivat nyyttäriperiaatteella ja illan ohjelma oli elämyksiä täynnä.

Emme ehkä tunne vielä kaikki toisiamme nimeltä, mutta yhdessä olemme kokeneet jo monenlaista. Olemme hoilanneet ja harjoitelleet, munanneet ja mokanneet, innostuneet ja lannistuneet, iloinneet ja onnistuneet, oivaltaneet uutta itsestämme ja toisistamme. Meitä yhdistää laulamisen ilo.

Filosofian akatemian perustaja Lauri Järvilehdon mukaan ihminen on onnellinen ja voi hyvin, kun sisäisen motivaation kolme tukipilaria Vapaus, Virtaus ja Vastuu ovat läsnä. Vapautta on mahdollisuus valita, kokeilla uutta ja tehdä asioita jotka kokee merkityksellisiksi. Virtaus on sujuvuutta, aikaansaamisen tunnetta ja parhaimmillaan flow-tila jossa opimme. Vastuu on kuulumista yhteisöön muut huomioiden, vastuun kantamista yhteisestä hyvästä. Leticiassakin nämä kolme vahvaa veetä parhaimmillaan toteutuvat rikastaen sekä yksilöllistä että yhteistä hyvää.

Upeaa työtä -kirjassaan Järvilehto toteaa, että hyväksi tullaan harjoittelemalla: Arjen supersankarit syntyvät, kun ihmiset rakastavat sitä, mitä tekevät ja tekevät sitten riittävästi töitä tullakseen superhyviksi. Ja, että syntyessään ihminen osaa lähinnä pitää meteliä. Tämä kaikki pätee aikalailla myös meihin aikuiskuorolaisiin.

On kiitollista lähteä kesäpoluille laulellen. Lauluhan on viestinnän varhaisin muoto, tunteiden ja itseilmaisun väylä.  Ei ihme, että laulaessa myös sydän kuplii.P1100505

 

Kategoria: ,
Avainsanat: , , , , , , , , , ,